Zpět na
Magazín o zdraví a prevenci

Dostupné statistiky odhadují, že prevence je šestkrát levnější než léčba nemoci. Prevence je úzce spjata s osvětou, do které se společnost HARTMANN-RICO aktivně zapojuje provozováním vlastních webových stránek (např. tlakoměry.cz, moliklub.cz), na kterých se snaží vzdělávat v oblastech zdraví, prevence a zdravého životního stylu.