Spolehlivý test na drogy od značky Veroval HARTMANN

Veroval Drogy - domácí test

Rychlý test ke zjištění přítomnost některé z 6 nejužívanějších psychoaktivních látek

S testem Veroval snadno a rychle zjistíte přítomnost drog ve vzorku moči. Použití je velmi snadné a výsledek se dozvíte již za 5 minut.

Vysoce spolehlivý test ověřuje tyto látky:

  • Kokain
  • Marihuanu
  • Opiáty
  • Amfetaminy
  • Benzodiazepiny (uklidňující prostředky)
  • Metadony

Ať už potřebujete otestovat sebe, nebo své dítě, domácí test Veroval Drogy přináší diskrétní řešení s rychlým výsledkem.

Tento produkt aktuálně není skladem.

Není skladem

Hlídat dostupnost zboží

Hlídat dostupnost zboží

Pro přihlášení k hlídání dostupnosti zboží se zaregistrujte nebo přihlašte do svého účtu.

 

Spolehlivost testu

Test Veroval Drogy byl vyvinut tak, aby i v domácích podmínkách dosahoval spolehlivých výsledků jako při laboratorním testování. Podle provedených studií je přesnost testu více než 96 %. Při provádění testu se nedotýkejte vyhodnocovacího okénka, aby nedošlo ke zkreslení výsledku.

Jak dlouho od konzumace lze drogu zjistit z moči

U každé látky je jiná doba odbourávání z těla a také záleží na tom, zda se jednalo o jednorázové užití drogy nebo jde o pravidelnou konzumaci.

Kokain

Přítomnost samotného kokainu lze zjistit z moči jen přibližně 3 - 6 hodin od jeho užití. Metabolity kokainu přetrvávají v moči po dobu 3 dní, u chronických uživatelů až 5 dní.

Marihuana

Po jednorázovém užití se v moči objevuje 2 - 4 dny. U pravidelných konzumentů je tato doba výrazně delší a přítomnost látky zjistíte po dobu 2 - 6 týdnů.

Opiáty

Mezi nejčastěji užívané opiáty patří heroin nebo morfin. Ze vzorku moči jsou zjistitelné pouze přibližně 8 hodin od konzumace.

Amfetaminy

V moči látka přetrvává 1 - 3 dny po konzumaci.

Benzodiazepiny

Po příležitostném užití lze přítomnost v moči zjistit zhruba 3 dny, u pravidelné konzumace až 6 týdnů.

Metadony

V moči se látka nachází obvykle první 2 - 3 dny od konzumace.

Jednoduché použití

  • Vyjměte testovací kazetu z foliového obalu - následně sejměte ochranný kryt.
  • Zachyťte čerstvou moč do pohárku - ponořte test až po rysku do moči na nejméně 10 sekund.
  • Nasaďte kryt zpět na testovací kazetu a položte ji na rovnou plochu - výsledek můžete odečíst po 5 minutách.

Údaje o funkčnosti drogového testu

Víceúčelový rychlý test na drogy může souběžně prokázat následující třídy látek. Přitom je vždy kalibrován s uvedenou citlivostí (Cut-off) na jednoho zástupce

Test Zkratka Kalibrátor Cut-off (ng/ml) Prokazatelnost v moči od poslední konzumace1
Amfetamin AMP D-amfetamin 1000 1 až 3 dny
Benzodiazepin BZO   300 Příležitostné užití: až 3 dny
Pravidelné užívání: až 6 týdnů
Kokain COC Benzoylecgonin 300 Kokain lze prokázat jen několik hodin,
metabolit 2 až 3 dny
Marihuana THC 11-nor-Δ9-THC-9 COOH 50 Příležitostné užití: 2 až 4 dny
pravidelné užívání: 2 až 6 týdnů
Metadon MET Metadon 300 2 až 3 dny
Opiáty OPI Morfin 300 Až 8 hodin

Víceúčelový rychlý test drog prokazuje navíc ke kalibrátoru také jiné příbuzné deriváty nebo metabolity.
1 Mějte na paměti, že jde jen o hrubé směrné hodnoty. Pro prokazatelnost drog v moči hraje roli řada individuálních faktorů.